המדריך לזכויות עובדי מזרחי טפחות - החברים בארגון העובדים

זכויותיי

1

עבודה מאורגנת היא התקשרות בין עובדים למעסיק באמצעות חוזה 'סטנדרטי' וגוף יציג התמחזק אותו ומנהל משא ומתן בשם העובדים עם המעסיק

חופש ההתארגנות עובדים הוא זכות בסיסית על פי חוק במדינת ישראל.

החוק קובע עוד, כי אסור למעסיק לפגוע בזכויותיו של העובד, לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים שונים עקב חברותו בארגון עובדים ופעילות למען ארגון עובדים.

המטרה העיקרית של התארגנות העובדים הינה לחתום עם המעסיק על הסכם שכר קיבוצי. לצד זה, ארגון עובדים הינו שומר הסף של העובדים ומגן על זכויותיהם ומעמדם של העובדים.

התאגדות עובדים כיחידת מיקוח גדולה ומאוחדת מייצרת מאזן כוחות הוגן יותר מול המעסיק ומאפשרת להגיע לשיווי משקל כלכלי ראוי.

בשנים האחרונות קמו ארגוני עובדים בענפי משק חדשים כגון ביטוח, תקשורת, אופנה, היי טק וראיית חשבון,  מתוך הבנה כי כוח מיקוח של קבוצה גדול בהרבה מזה של העובד הבודד.

החששות המלווים עובדים שרוצים להתארגן הם בעיקר מהתנכלות המעסיק אליהם, ובמיוחד כלפי מי שנבחרים לוועד וליו”ר הועד. ואולם, החוק הוא לטובת העובדים ונבחריו, ואת זה צריך לזכור; חוק ההסכמים הקיבוציים קובע שכול עובד שכיר רשאי להתאגד למעט בגופים כגון משטרת ישראל, צה”ל, ושירות הביטחון הכללי.

  הסכמים קיבוציים בישראל

קליק על תקופה רצויה לך לפתיחה

תהליך הפרטת הבנק לווה בסכסוך עבודה ובמאבק, בו כל הסניפים והמחלקות היו סגורים לשביתה מלאה ורצופה של שבוע ימים. ארגון העובדים דרש להסדיר את נושא הפנסיה התקציבית לפני שהבנק יופרט. בשנת 1993 נחתם הסכם שהסדיר את נושא העברת הפנסיה התקציבית לפנסיה צוברת.

התעקשות ארגון העובדים להסדיר הנושא בהסכם קיבוצי הניבה הישג עצום לעובדים. הוסדר הנושא הפנסיוני, כספי השלמת לפיצויים (קופת גמל נוספת) נרשמו ע”ש כל עובד, הוסדר תשלום פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין ועוד.

בשנת 2005 התמזג בנק המזרחי המאוחד עם בנק טפחות למשכנתאות. ועדי העובדים של שני הבנקים התנגדו להליך המיזוג מחשש לפיטורי עובדים שיביא המהלך בעקבותיו.

ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד הכריז על סכסוך עבודה שנמשך שנתיים. עם חילופי המנכ”ל הגיע לבנק מר יונס שהחליף את מר מדינה. המוניטין של יונס כמי שפיטר בבנק הפועלים כאלף עובדים כצעד של התייעלות, גרם לארגון העובדים להתעקש להגיע להסכם שיכלול התחייבות לפיה לא יהיו פיטורים כלכליים בבנק.

ואכן, באפריל 2006 נחתם הסכם המיזוג. בהסכם הוסדרו נושאים שונים בעניין המיזוג וניתנה הבטחה לפיה הבנק לא יפטר עובדים בפיטורים כלכליים.

בתמורה דרש הבנק הבטחה לשקט תעשייתי מוחלט.

לאור הצלחתו של יונס להפריד את המנהלים מארגון העובדים הוסכם לשקט תעשייתי תמורת אי פיטורים כלכליים. הכלי שסוכם ליישוב מחלוקות היה  – בוררות.

ההתלבטות בסוגיה הייתה קשה וחלק מהשיקולים המנחים את ארגון העובדים היו הפרדת המנהלים מארגון העובדים שהחליש את כוחו ומנגד הרצון להבטיח אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי לעובדי הבנק.

במהלך עשור ארגון העובדים שימר מצב של אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי במחיר של שקט תעשייתי מוחלט.

מצב זה הביא לשינוי התנהגותי קיצוני של הנהלת הבנק מול ארגון העובדים בפרט ועובדי הבנק בכלל. למרות צמיחת הבנק, בזכות עמלם של העובדים, הצמיחה לא חלחלה מטה. לא נחתמו הסכמי שכר במשך עשור ושכרם של העובדים נשחק בכוונת מכוון. התרבות הארגונית שהתהוותה היא תרבות של הפרד ומשול. באופן כזה שקבוצה קטנה נהנתה מפירות הצמיחה על חשבונם של עובדי הבנק.

בסוף שנת 2015 פג ההסכם שמבטיח שקט תעשייתי והחל משא ומתן עם הנהלת הבנק להסכם שכר חדש. הנהלת הבנק טענה לאורך כל הדרך כי לעובדי הבנק לא מגיע תוספות שכר וכי שכרם לא נשחק.

לאחר מאמצים רבים מצד ארגון העובדים וכישלון השיחות הוכרז במאי 2017 סכסוך עבודה והחל מאבק שמטרתו הייתה חתימה על הסכם שכר חדש לאחר יותר מעשור.

בתאריך 1.8.2017  פרצה שביתה בבנק שנמשכה עד 15.8.2017 במהלכה הופתעה הנהלת הבנק מנחישותם של העובדים ובעיקר מתמיכתם של המנהלים, שתמכו באופן פאסיבי וסמוי.

השביתה הסתיימה לאחר חתימה על הסכם הבנות עם הנהלת הבנק שהיווה בסיס למשא ומתן אינטנסיבי שבסופו נחתם הסכם שכר היסטורי בתאריך 3.12.2017

הסכם השכר החדש לשנים 2016-2021 השיג תוספות שכר משמעותיות, מענקים, השתתפות בהוצאות חינוך, תוכנית פרישה מרצון, הבטחה לאי פטורים כלכליים ושקט תעשייתי הדדי.

מאבק קיץ 2017, היווה סימן דרך משמעותי ביחסי העבודה בבנק וביחסי עובדים ומנהלים בפרט.


הישגים מרכזיים:

בוררות דמי הבראה – תמצית/תיאור + קישור

בוררות ערך שעה ופיצול – תמצית/תיאור + קישור

בוררות כלכלית – תמצית/תיאור + קישור

הסכם שכר 2016-2017 תמצית/תיאור + קישור

  הסכם העבודה 2016 עד 2021

מוסדות ארגון עובדי מזרחי טפחות

 

מועצה ארצית
המועצה היא המוסד הנבחר העליון של כל עובדי הבנק. והחלטותיה מחייבות את כל חברי הארגון.

ועד ארצי
הועד הארצי נבחר ע”י המועצה הארצית ומונה 11 חברים כולל יו”ר.

מזכירות הוועד הארצי
הוועד הארצי ייבחר את מזכירות הוועד המונה 5 חברי ועד כולל יו”ר ומזכיר.

ועדת ביקורת
ועדת הביקורת מונה 3 חברי מועצה שייבחרו ע”י המועצה הארצית.

מועצת בחירות מרכזית

להשלים

בית דין משמעתי
בבית הדין המשמעתי יכהנו 3 חברים שימונו ע”י יו”ר מועצת העובדים ויו”ר הוועד הארצי. בראש בית הדין יכהן עו”ד שאינו עובד הבנק ולידו שניים מחברי הארגון.  

  תקנון הארגון

קליק על תקופה רצויה לך לפתיחה

תהליך הפרטת הבנק לווה בסכסוך עבודה ובמאבק, בו כל הסניפים והמחלקות היו סגורים לשביתה מלאה ורצופה של שבוע ימים. ארגון העובדים דרש להסדיר את נושא הפנסיה התקציבית לפני שהבנק יופרט. בשנת 1993 נחתם הסכם שהסדיר את נושא העברת הפנסיה התקציבית לפנסיה צוברת.

התעקשות ארגון העובדים להסדיר הנושא בהסכם קיבוצי הניבה הישג עצום לעובדים. הוסדר הנושא הפנסיוני, כספי השלמת לפיצויים (קופת גמל נוספת) נרשמו ע”ש כל עובד, הוסדר תשלום פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין ועוד.

בשנת 2005 התמזג בנק המזרחי המאוחד עם בנק טפחות למשכנתאות. ועדי העובדים של שני הבנקים התנגדו להליך המיזוג מחשש לפיטורי עובדים שיביא המהלך בעקבותיו.

ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד הכריז על סכסוך עבודה שנמשך שנתיים. עם חילופי המנכ”ל הגיע לבנק מר יונס שהחליף את מר מדינה. המוניטין של יונס כמי שפיטר בבנק הפועלים כאלף עובדים כצעד של התייעלות, גרם לארגון העובדים להתעקש להגיע להסכם שיכלול התחייבות לפיה לא יהיו פיטורים כלכליים בבנק.

ואכן, באפריל 2006 נחתם הסכם המיזוג. בהסכם הוסדרו נושאים שונים בעניין המיזוג וניתנה הבטחה לפיה הבנק לא יפטר עובדים בפיטורים כלכליים.

בתמורה דרש הבנק הבטחה לשקט תעשייתי מוחלט.

לאור הצלחתו של יונס להפריד את המנהלים מארגון העובדים הוסכם לשקט תעשייתי תמורת אי פיטורים כלכליים. הכלי שסוכם ליישוב מחלוקות היה  – בוררות.

ההתלבטות בסוגיה הייתה קשה וחלק מהשיקולים המנחים את ארגון העובדים היו הפרדת המנהלים מארגון העובדים שהחליש את כוחו ומנגד הרצון להבטיח אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי לעובדי הבנק.

במהלך עשור ארגון העובדים שימר מצב של אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי במחיר של שקט תעשייתי מוחלט.

מצב זה הביא לשינוי התנהגותי קיצוני של הנהלת הבנק מול ארגון העובדים בפרט ועובדי הבנק בכלל. למרות צמיחת הבנק, בזכות עמלם של העובדים, הצמיחה לא חלחלה מטה. לא נחתמו הסכמי שכר במשך עשור ושכרם של העובדים נשחק בכוונת מכוון. התרבות הארגונית שהתהוותה היא תרבות של הפרד ומשול. באופן כזה שקבוצה קטנה נהנתה מפירות הצמיחה על חשבונם של עובדי הבנק.

בסוף שנת 2015 פג ההסכם שמבטיח שקט תעשייתי והחל משא ומתן עם הנהלת הבנק להסכם שכר חדש. הנהלת הבנק טענה לאורך כל הדרך כי לעובדי הבנק לא מגיע תוספות שכר וכי שכרם לא נשחק.

לאחר מאמצים רבים מצד ארגון העובדים וכישלון השיחות הוכרז במאי 2017 סכסוך עבודה והחל מאבק שמטרתו הייתה חתימה על הסכם שכר חדש לאחר יותר מעשור.

בתאריך 1.8.2017  פרצה שביתה בבנק שנמשכה עד 15.8.2017 במהלכה הופתעה הנהלת הבנק מנחישותם של העובדים ובעיקר מתמיכתם של המנהלים, שתמכו באופן פאסיבי וסמוי.

השביתה הסתיימה לאחר חתימה על הסכם הבנות עם הנהלת הבנק שהיווה בסיס למשא ומתן אינטנסיבי שבסופו נחתם הסכם שכר היסטורי בתאריך 3.12.2017

הסכם השכר החדש לשנים 2016-2021 השיג תוספות שכר משמעותיות, מענקים, השתתפות בהוצאות חינוך, תוכנית פרישה מרצון, הבטחה לאי פטורים כלכליים ושקט תעשייתי הדדי.

מאבק קיץ 2017, היווה סימן דרך משמעותי ביחסי העבודה בבנק וביחסי עובדים ומנהלים בפרט.


 בוררות ערך שעה ופיצול

 יחסי עבודה. פרוט הסכמי עבודה ופסקי בוררות

עיקרי ההסכם. קליק

  הסכם העבודה 2016 עד 2021

organizational

סביבת העבודה היא מכלול המרכיבים שפוגשים העובדים בעבודה
תנאים פיסיים
סביבה אנושית
סביבת הניהול ומאפייני ההתנהגות בה
הקפדה על זכויות הפרט

  סביבת עבודה. הגדרות

הטרדה מינית בעבודה היא התייחסות לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני כאשר היא/הוא אינו/ה מעוניין/ת בכך. 

התייחסות זו משפילה את הקורבן ופוגעת בזכותו/ה לקבלת הזדמנות שווה להשתלבות בשוק העבודה. בנסיבות מסוימות, הטרדה מינית מהווה אף עברה פלילית.

דוגמה להטרדה מינית – מעסיק משגר לעבר עובדת חדשה במשרד הערות על לבושה הצמוד והסקסי. העובדת ביקשה ממנו לחדול אך הוא ממשיך. 

במקרים של התייחסויות והצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, מפריד מפורשות בין מקרים כאלו המתרחשים בין העובדים/ות לבין התייחסויות והצעות שכאלו המתרחשות במקרה של יחסי סמכות ומרות:

 • בין העובדים/ות: על המוטרד/ת להתנגד להצעה בפעם הראשונה ורק במקרה של פנייה שנייה של המטריד/ה יחשב הדבר להטרדה מינית.
 • יחסי סמכות ומרות בהקשר של יחסי מעסיק/ה לעובד/ת: מעשים מגונים או סחיטה באיומים, הצעות, אמירות והתנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, ייחשבו הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא סירבו להצעות ולא דחו אותן במפורש. אין צורך שהעובדים יביעו התנגדות משום שביחסי מרות וכפיפות יש קושי מובנה בהבעת התנגדות מכח היחסים.

כיצד מונעים הטרדה מינית במקום העבודה?

בכל מקרה של יחסי מרות, על בעל המרות להימנע מליצור או ליזום כל מצב העלול להיחשב כהצעה, או התייחסות, בעלת אופי מיני.

כמו כן, יש להדריך את העובדים במקום העבודה להימנע:

 • מהתייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.
 • מיצירת סביבה עוינת. למשל איסור על צפייה באתרים פורנוגרפיים, שליחת מיילים מיניים או סיפור בדיחות גסות במקום העבודה.
 • משימוש בכח לסחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

במקרים בהם לא מתקיימים יחסי מרות, יש לנהוג במשנה זהירות, יש להימנע מהתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ואף מהתייחסויות לא מילוליות כמבטים, קריצות ובהיות. לדוגמא יש להדריך את העובדים מאמירות בעלות אופי מיני כגון: “מדוע את עייפה, מה עשית אתמול בלילה?”.

אחריות המעסיק:

חוק הטרדה מינית מטיל על המעסיקים/ות חובה חוקית לטפל במקרי הטרדה מינית במקום העבודה ולמנוע הישנותם:

 • על המעסיק/ה למנות אחראי/ת שתפקידם לקבל ולטפל בתלונות.
 • על כל מעסיק/ה המעסיקים מעל ל-25 עובדים/ות לקבוע תקנון אשר יובאו בו עיקרי החוק ועיקר דרכי הטיפול בהטרדות מיניות. לצפייה בתקנון לדוגמא , כמפורט בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ”ח-1998.
 • על כל מעסיק/ה לנקוט באמצעי מניעה מקדימים, להביא את הוראות החוק והתקנון לידיעת כל העובדים/ות והממונים/ות, לארגן פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית בתכיפות סבירה או לאפשר לעובדים/ות להשתתף במשך שעות העבודה, בפעולות הסברה.

  חוק למניעת הטרדה מינית

  לכל עובד כרטיס אישי במערכת המיחשוב בבנק

התעמרות
היא התנכלות תעסוקתית חוזרת כלפי עובד או עובדים.
איך
התנכלות יכולה להיות פיזית או נפשית.
מאפיינים
יחס משפיל ומבזה.בידוד מקצועי ומניעת גישה להזדמנויות בעבודה. פגיעה בשגרת עבודה והטרדת העובד. ניטור יתר, דקדקנות יתר, בקרת יתר של העובד. הערות משפילות ומטרידות. זלזול בזמנו הפרטי של העובד. המעטה ביכולותיו בכדי להצדיק פיטורין. יצירת אוירה של פחד ואיומים על המעמד המקצועי והאישי של העובד. השריית אווירה של לחץ תמידי והקצאת משימות עם לוחות זמנים בלתי אפשריים.

ב–75% מהמקרים המתעמר הוא הממונה הישיר. "אותו ממונה הוא בדרך כלל כריזמטי ואינטליגנטי, אך חסר מוסר פנימי ועכבות ובעל אישיות בעייתית. העובד הנפגע הוא לרוב מוסרי, ערכי וחרוץ — אך יש לו נטייה לרצות את המנהל והוא לא מסוגל להגיד למתעמר בו 'עד כאן'".

  התעמרות בעבודה

 1. שכר יסוד נקבע על פי דרגת העובד ומתעדכן בעת עדכון דרגה ובהתאם להסכמי שכר.
 2. טבלת הדרגות ושווים היום.
 1. תוספת שכר שמתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר.
 2. שני טבלאות ותק/תוספת שכר
 3. קישור לפרק בהרחבה
 1. תוספת שכר נומינאלית מהסכמי שכר הסטורים.

ביאורים לסעיפי תלוש השכר רגיל


שכר יסוד:

עם כניסתנו של כל עובד לעבודה בבנק נקבעים לו הדירוג והדרגה ההתחלתית. לכל דרגה מוגדר שכר היסוד. שכר היסוד מתעדכן עם קידומו של עובד בדרגה ועל פי הסכמי השכר בבנק.

  שכר היסוד התעדכן כחלק מהישגי הסכם 2017-2021

תוספת ותק [*]:
תוספת שכר חודשית קבועה המחושבת בהתאם למספר שנות הותק ומתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר.

שכר משולב:
יסוד + ותק

טבלת תוספת הותק לעובדים אחרי 17.8.2017

ותק

תוספת ותק שנתית, נגזרת משכר היסוד

בגין שנים 1-7

1.5%

בגין שנים 8-14

2%

בגין שנים 15-21

2.5%

בגין שנים 22 ואילך

3%


טבלת תוספת הותק לעובדים לפני 17.8.2017

ותק

תוספת ותק שנתית, נגזרת משכר היסוד

בגין שנים 1-5

1.5%

בגין שנים 6-10

2%

בגין שנים 11-15

2.5%

בגין שנים 16-20

3%

בגין שנים 21-25

3.5%

בגין שנים 26 ואילך

4%

 

 1. שכר יסוד נקבע על פי דרגת העובד ומתעדכן בעת עדכון דרגה ובהתאם להסכמי שכר.
 2. טבלת הדרגות ושווים היום.
 1. תוספת שכר שמתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר.
 2. שני טבלאות ותק/תוספת שכר
 3. קישור לפרק בהרחבה
 1. תוספת שכר נומינאלית מהסכמי שכר הסטורים.
 1. תשלום כאחוז מהשכר המשולב. שכר משולב הינו שכר בסיס + ותק + תוספת משפחה.
 2. טבלת שיעורי שכר עידוד.
 3. קישור לפרק בהרחבה.
 1. תשלום בסכום קבוע לעובדים בוותק של שנתיים. ( לבדוק האם צמוד מדד)
 1. תשלום בסכום קבוע.
 1. תשלום כאחוז מהשכר המשולב. שכר משולב הינו שכר בסיס + ותק + תוספת משפחה.
 2. טבלת שיעורי דמי ייצוג. (פקידותי 10%, ניהולי 20.5%)
 3. קישור לפרק בהרחבה.
 1. החזר הניכוי לביטוח הבריאות בהתאם לסכום שנוכה לעובד באותו החודש.
 1. החזר הניכוי לביטוח לאומי בהתאם לסכום שנוכה לעובד באותו החודש.
 1. תשלום חודשי (12 חודשים בשנה) עבור ילדים בגילאי חצי שנה ועד 6 שנים
 2. טבלה של שיעורי ההשתתפות וסכומים.
 3. קישור לפרק בהרחבה. סכום זה יתעדכן בשיעור של “עלות חודשית מלאה לתינוק” כמופיע בטבלת שכר לימוד במעונות שאינם מלכ”רים המפורטים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עדכון הסכום יבוצע מידי חודש ספטמבר.
 1. תשלום חודשי (12 חודשים בשנה) עבור ילדים בגילאי חצי שנה ועד 6 שנים
 2. טבלה של שיעורי ההשתתפות וסכומים.
 3. קישור לפרק בהרחבה. סכום זה יתעדכן בשיעור של “עלות חודשית מלאה לתינוק” כמופיע בטבלת שכר לימוד במעונות שאינם מלכ”רים המפורטים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עדכון הסכום יבוצע מידי חודש ספטמבר.
 1. תשלום שעות נוספות בהתאם לביצוע עד ל 15 שעות.
 1. תשלום שעות נוספות בהתאם לביצוע מעבר ל 15 שעות.
 1. תשלום בסך השכר לשעה כפול 4.125 עבור ימי עבודה מפוצלים.
 2. דוגמה של התעריף לשעה בתלוש כפול המקדם כפול מספר הפיצולים.

מילואים – תגמול

 1. תשלום כספי מילואים בהתאם לחישוב של ביטוח לאומי.
 1.  
 1. זקיפת שווי ריבית בגין הלוואת ויתרות עו”ש לעובדים בהתאם לשיעור הריבית הנקבעת ע”י רשויות המס.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ
 1. ניכוי מס בהתאם לשיעור המס השולי של העובד. להצביע למיקום המס השולי בתלוש.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ.
 1. ניכוי ביטוח לאומי.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ
 1. ניכוי ביטוח בריאות.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ
 1. להוסיף..

בטוח חיים

 1. ניכוי בגין ביטוח חיים פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

ביטוח בריאות

 1. ניכוי בגין ביטוח בריאות פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

תרומת עזר למרפא

 1. להוסיף..

ניכוי ועד

 1. ניכוי חודשי בשיעור של 0.9% מהשכר המשולב ושכר עידוד בגין חברות בארגון העובדים.
 2. דוגמה חישובית.

ניכוי מס ועד

 1. להוסיף…

עמותה

 1. ניכוי רשות חודשי בסך 5 ₪ בגין תרומה לקרן לעזרה הדדית.

תרומת עזר למרפא

 1. להוסיף..

קשרי קהילה

 1. ניכוי בגין ביטוח חיים פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.
 1. ניכוי בגין ביטוח בריאות פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.
 1. ניכוי חודשי בשיעור של 0.9% מהשכר המשולב ושכר עידוד בגין חברות בארגון העובדים.
 2. דוגמה חישובית.
 1. להוסיף…
 1. ניכוי רשות חודשי בסך 5 ₪ בגין תרומה לקרן לעזרה הדדית.

אלו הם תשלומים המתקבלים אחת לשנה לפי הסכם העבודה

משכורת נוספת המשולמת לכל עובדי הבנק.

חצי משכורת י”ג משולמת בחודש שחל חג ראש השנה וחצי משכורת משולמת בחודש שחל חג הפסח.

לשתול אקסל לחישוב

משכורת י”ג

 
 

יסוד

  
 

ותק

  
 

משפחה

  
   
 

גלובלי

  
 

שכר עידוד

  
 

דמי ניהול

  
 

דמי ייצוג

  
 

השלמת ייצוג

 
 

דמי חיתום

  
 

פיצול גלובלי למנהלים

 
   

0

(התוצאה זו משכורת שלמה שצריך לחלק בחצי..)

עובדי הבנק נהנים מדמי הבראה גבוהים מהקבוע בחוק

תשלום חד פעמי שנתי המשולם בחודש פברואר בסך 664.54 ₪ (לבדוק ערך)

תשלום חד פעמי שנתי המשולם בחודש מרץ בסך 753.93 ₪ (לבדוק ערך)

מענק במלאת 13 שנות עבודה המשולם בחודש מאי בסך שכר משולב אחד.

מענק במלאת 18 שנות עבודה המשולם בחודש מאי בסך פעמיים שכר משולב.

זוהי הטבה שמקבל עובד זכאי
מוחזרים לו תשלומים אשר ביצע על פי ההסכמים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

ךלחיךלחיךלחי

משכורת נוספת המשולמת לכל עובדי הבנק.

חצי משכורת י”ג משולמת בחודש שחל חג ראש השנה וחצי משכורת משולמת בחודש שחל חג הפסח.

לשתול אקסל לחישוב

משכורת י”ג

 
 

יסוד

  
 

ותק

  
 

משפחה

  
   
 

גלובלי

  
 

שכר עידוד

  
 

דמי ניהול

  
 

דמי ייצוג

  
 

השלמת ייצוג

 
 

דמי חיתום

  
 

פיצול גלובלי למנהלים

 
   

0

(התוצאה זו משכורת שלמה שצריך לחלק בחצי..)

עובדי הבנק נהנים מדמי הבראה גבוהים מהקבוע בחוק

תשלום חד פעמי שנתי המשולם בחודש פברואר בסך 664.54 ₪ (לבדוק ערך)

8ן67897689768 768976

8ן67897689768 768976

8ן67897689768 768976

8ן67897689768 768976

זוהי הטבה שמקבל עובד זכאי
מוחזרים לו תשלומים אשר ביצע על פי ההסכמים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

מה זה

מי זכאי

ערך

כיצד מקבלים

פרק זה בחוברת מוקדש לך באהבה מכותבת שהיא חל”דית לשעבר (שמאמינה שכתיבתו תקנה לה סופית מקום בגן עדן).

הפרק נחלק לשניים:

 • יציאתך לחל”ד
 • חזרתך לעבודה

הפרק מכיל מידע רב בדבר זכויותיך, וכולי תקווה שתמצאי אותו מעניין ומחדש.

חשוב לציין, אוכלוסיית החל”דיות היא אוכלוסייה עתירת זכויות, ועל כן, ממליצה לך להעשיר את ידיעותיך גם מחוץ למדריך זה.

ה״חופשה״ נחלקת ל3 תקופות. בבנק מכנים את 3 התקופות :

 1. חל״ד א
 2. חל״ד ב
 3. חל״ת
 4. חל״ד א: נמשך 15 שבועות (לעובדת מעל שנה בבנק). זהו החל״ד בתשלום. בתקופה זו את מקבלת ״בוכטה״ של כסף ישירות לחשבון- מהביטוח הלאומי. את צוברת בתקופה זו וותק, ימי חופשה ומחלה, והמעסיק ממשיך להפריש לך כל חודש כספים לקרן הפנסיה/ ביטוח מנהלים וקרן השתלמות. מנגד גם את ממשיכה להפריש כספים סוציאליים(פנסיה קרן השתלמות וכו’)

אם עשית ביטוח בריאות קבוצתי ב״הראל״, אז ממשיך לרדת לך גם החיוב הזה.

התלוש הראשון שתקבלי לאחר הלידה יפתיע אותך לרעה בהתאם לתאריך הלידה שלך בחודש. ועכשיו אסביר באמצעות דוגמא: הבנק משלם לך משכורת חודשית מראש. אם ילדת ב 6.11 (כן את בטח מחייכת כי זו דוגמא עליך J), ינכו לך בתלוש דצמבר, 25 ימי עבודה עבור ימים מחודש נובמבר בהם כבר לא עבדת. הניכוי יהיה מכל הסכומים הקבועים במשכורת שלך: יסוד, וותק, משולב, טלפון, דמי ייצוג, השכלה, תחבורה ועוד.

 

שרדת את כל הניכויים ונשאר לך עוד קצת כסף לבזבוזים? ברכות, את בטח הארכת את ה״חופשה״ לחל״ד ב’.
2. חל״ד ב: נמשך 11 שבועות.

בתקופה זו את ממשיכה לצבור וותק, ימי חופשה ומחלה כרגיל. אך אבוי, כבר אין יותר הפרשות סוציאליות וניכויים לביטוח לאומי. זה השלב שעליך לדאוג לכך בעצמך. בחודש הראשון לחל״ד ב׳ מנכים לך את החלק היחסי מהתשלומים השנתיים (הבראה, ספרות, ביגוד) עבור החודשים שבהם לא עבדת ( אל תקלי ראש במשפט הזה שמסתתר מאחוריו ניכוי של אלפי שקלים, ונוסחתו מובאת בהמשך). בנוסף, ב- 2החודשים הראשונים לחל״ד ב׳, הבנק מנכה לך מתלוש השכר סכום של 350 שח לחודש (פלוס מינוס) עבור ביטוח לאומי. גם ביטוח הבריאות הקבוצתי ב״הראל״, ממשיך לרדת כרגיל, אלא אם הודעת אחרת בכתב למדור שכר. ב. עליך לפנות באופן עצמאי לחברת הפנסיה שלך ולמלא טופס המשכיות הפקדות כעצמאית, זאת על מנת לשמור על הרצף הביטוחי שלך אצלם. החיוב המינימלי לפנסיה (בחברת מגדל) הוא 200₪ לחודש, אותם מורידים לך בהוראת קבע ישירות מהחשבון. ג. עליך לפנות לביטוח הלאומי, את יכולה להירשם דרך האינטרנט, ולמלא שם טופס שמספרו 6101, המודיע להם שהארכת את ה״חופשה״. החל מהחודש השלישי לחל״ד ב׳,יהיה עליך לשלם(נכון ל 1.1.18)כל חודש172שח לביטוח הלאומי.

3. החל״ת
בתקופה זו את מפסיקה לצבור זכויות בעבודה, ולמעשה המעסיק מחויב לשמור לך רק על מקום העבודה.

ועכשיו נעבור לחלק ה”כיפי” ונדגים את המדריך על תלוש שכר אמיתי של חל”דית:

איזון חל”ד

השורה מופיעה במינוס בתקופת חל”ד א בלבד, ומטרתה לקזז את כל רכיבי השכר הקבועים בתלוש שלך. זה בטח השלב שבו את תוהה, מדוע לסבך תלוש שגם ככה מסובך? הרי היה עדיף להעלים את כל השורות המתקזזות. אז התשובה לכך היא, כדי שתמשיכי לראות  את רכיבי השכר המהווים בסיס להפרשות הסוציאליות (פנסיה/ קרן השתלמות)

איזון חל”ד יחסי

אם ילדת באמצע החודש, יקוזזו לך באופן יחסי כל רכיבי השכר שמניתי למעלה. איזון החל”ד היחסי יופיע תחת תשלומי הפרשים והנוסחה לחישובו היא:

שוויו הכספי של הרכיב                             ×  מספר הימים שלא עבדת בהם באותו   =   ניכוי יחסי של איזון חל”ד

מספר הימים באותו החודש  שבו ילדת                              החודש שבו ילדת                        מאותו הרכיב

 

לדוגמא:

העובדת מורן ילדה ב- 6.11.17 (חודש נובמבר מכיל 30 ימים). את תלוש השכר לחודש נובמבר היא כבר קיבלה, ולכן בתלוש של חודש דצמבר ינכו לה 25 ימי איזון חל”ד מכל הרכיבים שמניתי למעלה:

הדוגמא תתייחס לחישוב שכר היסוד, ואת יכולה להמשיך איתה ליתר הרכיבים: 

 

 

 

ניכוי תשלומי שכר שנתיים (ספרות, ביגוד והבראה)

לחל”דית שהאריכה את “חופשת” הלידה לחל”ד ב’, ינכו בתלוש השכר את השווי הכספי היחסי מכל רכיב לפי הנוסחה הבאה:

שוויו הכספי המלא של הרכיב      ×    מספר הימים שלא עבדת בהם, מסיום      =  סכום הניכוי היחסי שיילקח ממך

365 (=מספר הימים בשנה)              חל”ד א’, ועד לסוף השנה הקלנדרית                       עבור הרכיב שנתי            

 

לדוגמא:

העובדת רותי סיימה את חל”ד א’ בתאריך 30.8, כלומר, עד לסוף השנה הקלנדרית היא לא עבדה 123 ימים. דמי ההבראה ששולמו לה בחודש יולי המופיעים בתלוש ע”ס : 17,267.60 ש”ח

 

 

זיכוי יחסי של משכורת 13:

הנוסחה לחישוב משכורת 13 היא:

שכר משולב + שכר עידוד + דמי ייצוג=  משכורת 13 מלאה.

מכיוון שהיא משולמת ב- 2 חצאים, יש לחלק את התוצאה שהתקבלה ב- 2.

 

תחילה יש לבדוק באיזו מחצית מהשנה הסתיים חל”ד א’ שלך: האם במחצית הראשונה (המכילה 181 ימים מה 1.1 עד ה- 30.6), או האם במחצית השנייה של השנה (המכילה 184 ימים מה 1.7 עד ה 31.12).

ונציב בנוסחה:

חצי משכורת 13   ×  מספר הימים באותה מחצית השנה       =  חצי משכורת 13 יחסית (בש”ח)  

181 / 184 ימים            ועד סוף חל”ד א’

 

לדוגמא:

העובדת חן סיימה את חל”ד א’ ב- 31.1 (כלומר במחצית הראשונה של השנה), חצי משכורת 13 שלה היא: 3,200 ₪

לדוגמא:

העובדת שלומית סיימה את חל”ד א’ ב- 31.7 (במחצית השנייה של השנה), חצי משכורת 13 שלה היא: 2,800 ₪

 

חלק ב- חזרתך לעבודה(כי כל סוף הוא גם התחלה של משהו אחר)

 

אז אחרי שהסתיימה לה תקופה, מתחילה (או חוזרת על עצמה) תקופה חדשה. עם חזרתך לעבודה כדאי שתדעי כמה מזכויותיך כחל”דית לשעבר:

 1. במשך 60 ימים מתום “חופשתך”, את מוגנת, על פי חוק, מפני פיטורים.
 2. על הבנק חלה חובה, על פי חוק, להחזיר אותך לתפקידך, או לתפקיד זהה ברמתו.
 3. את זכאית לשעת הנקה במשך 9 חודשים מרגע הלידה. הדבר בא לידי ביטוי בכך, שכל יום עבודה נמוך בשעה משעת התקן הרגילה.
 4. אם את ממשיכה להניק מעבר ל- 9 חודשים, עליך להעביר, בכל חודש, לרפרנטית משאבי אנוש, אישור חתום מרופא או מטיפת חלב על כך שאת מניקה/שתינוקך ניזון מחלב אם, ובכך, תמשיכי לקבל את שעת ההנקה.
 5. את בטח תשמחי לדעת, שעד 11 חודשים מרגע לידתך, במידה ואת מקבלת כספים שנתיים ממקום העבודה (כגון: בונוס/ספרות/ביגוד/בוררות), הביטוח הלאומי ישלם לך הפרשים בדמי הלידה.
 6. עם חזרת לעבודה מחל”תשלא בתחילת החודש, תזוכי במשכורת בימי מחלה וימי חופש באופן יחסי. הנוסחאות מופיעות בהמשך.
 7. כדאי שתדפיסי לעצמך את כל דוחות הנוכחות של החודשים שבהם “חפשת”.
 8. ואל תשכחי גם את כל המתנות שחילקו בעבודה בזמן ש”חפשת”, אלא אם את מאלו שמאמינה ש”שונא מתנות יחיה”.
 9. את זכאית לקבל תוספת נקודות זיכוי במס בתלוש הראשון לחזרתך לעבודה(את יכולה למצוא את טבלת נקודות הזיכוי המעודכנת באתר של מס הכנסה באינטרנט)
 10. אם ילדת בשנת 2017או 2018, יש לך אפשרות, לפי צו השעה, בתוכנית “נטו למשפחה”, לדחות נקודת זיכוי אחת לשנת המס העוקבת את שנת הלידה. את הדחיה ניתן לעשות ע”ג טופס 116ד , אותו ניתן למצוא באתר מס הכנסה, ולשלוח אותו חתום לדב אודסר ממדור שכר.
 11. התענגי על המחמאות שתקבלי מאנשים שלא ראו אותך הרבה זמן, תמיד נחמד לשמוע שרזית ויפית, גם אם את יודעת בתוך תוכך שמחרטטים אותך.
 12. אם לא עשית זאת עד עכשיו, אל תשכחי לעדכן את תאגיד המים שמשפחתך הורחבה, זה יוזיל לך את המחיר לכל קוב.
 13. אל תשכחי לפתוח תוכנית חיסכון לילד.
 14. תהני מהחיים!

 

 

 

 

  הסכם העבודה 2016 עד 2021

קליק על תקופה רצויה לך לפתיחה

תהליך הפרטת הבנק לווה בסכסוך עבודה ובמאבק, בו כל הסניפים והמחלקות היו סגורים לשביתה מלאה ורצופה של שבוע ימים. ארגון העובדים דרש להסדיר את נושא הפנסיה התקציבית לפני שהבנק יופרט. בשנת 1993 נחתם הסכם שהסדיר את נושא העברת הפנסיה התקציבית לפנסיה צוברת.

התעקשות ארגון העובדים להסדיר הנושא בהסכם קיבוצי הניבה הישג עצום לעובדים. הוסדר הנושא הפנסיוני, כספי השלמת לפיצויים (קופת גמל נוספת) נרשמו ע”ש כל עובד, הוסדר תשלום פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין ועוד.

בשנת 2005 התמזג בנק המזרחי המאוחד עם בנק טפחות למשכנתאות. ועדי העובדים של שני הבנקים התנגדו להליך המיזוג מחשש לפיטורי עובדים שיביא המהלך בעקבותיו.

ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד הכריז על סכסוך עבודה שנמשך שנתיים. עם חילופי המנכ”ל הגיע לבנק מר יונס שהחליף את מר מדינה. המוניטין של יונס כמי שפיטר בבנק הפועלים כאלף עובדים כצעד של התייעלות, גרם לארגון העובדים להתעקש להגיע להסכם שיכלול התחייבות לפיה לא יהיו פיטורים כלכליים בבנק.

ואכן, באפריל 2006 נחתם הסכם המיזוג. בהסכם הוסדרו נושאים שונים בעניין המיזוג וניתנה הבטחה לפיה הבנק לא יפטר עובדים בפיטורים כלכליים.

בתמורה דרש הבנק הבטחה לשקט תעשייתי מוחלט.

לאור הצלחתו של יונס להפריד את המנהלים מארגון העובדים הוסכם לשקט תעשייתי תמורת אי פיטורים כלכליים. הכלי שסוכם ליישוב מחלוקות היה  – בוררות.

ההתלבטות בסוגיה הייתה קשה וחלק מהשיקולים המנחים את ארגון העובדים היו הפרדת המנהלים מארגון העובדים שהחליש את כוחו ומנגד הרצון להבטיח אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי לעובדי הבנק.

במהלך עשור ארגון העובדים שימר מצב של אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי במחיר של שקט תעשייתי מוחלט.

מצב זה הביא לשינוי התנהגותי קיצוני של הנהלת הבנק מול ארגון העובדים בפרט ועובדי הבנק בכלל. למרות צמיחת הבנק, בזכות עמלם של העובדים, הצמיחה לא חלחלה מטה. לא נחתמו הסכמי שכר במשך עשור ושכרם של העובדים נשחק בכוונת מכוון. התרבות הארגונית שהתהוותה היא תרבות של הפרד ומשול. באופן כזה שקבוצה קטנה נהנתה מפירות הצמיחה על חשבונם של עובדי הבנק.

בסוף שנת 2015 פג ההסכם שמבטיח שקט תעשייתי והחל משא ומתן עם הנהלת הבנק להסכם שכר חדש. הנהלת הבנק טענה לאורך כל הדרך כי לעובדי הבנק לא מגיע תוספות שכר וכי שכרם לא נשחק.

לאחר מאמצים רבים מצד ארגון העובדים וכישלון השיחות הוכרז במאי 2017 סכסוך עבודה והחל מאבק שמטרתו הייתה חתימה על הסכם שכר חדש לאחר יותר מעשור.

בתאריך 1.8.2017  פרצה שביתה בבנק שנמשכה עד 15.8.2017 במהלכה הופתעה הנהלת הבנק מנחישותם של העובדים ובעיקר מתמיכתם של המנהלים, שתמכו באופן פאסיבי וסמוי.

השביתה הסתיימה לאחר חתימה על הסכם הבנות עם הנהלת הבנק שהיווה בסיס למשא ומתן אינטנסיבי שבסופו נחתם הסכם שכר היסטורי בתאריך 3.12.2017

הסכם השכר החדש לשנים 2016-2021 השיג תוספות שכר משמעותיות, מענקים, השתתפות בהוצאות חינוך, תוכנית פרישה מרצון, הבטחה לאי פטורים כלכליים ושקט תעשייתי הדדי.

מאבק קיץ 2017, היווה סימן דרך משמעותי ביחסי העבודה בבנק וביחסי עובדים ומנהלים בפרט.


הישגים מרכזיים:

בוררות דמי הבראה – תמצית/תיאור + קישור

בוררות ערך שעה ופיצול – תמצית/תיאור + קישור

בוררות כלכלית – תמצית/תיאור + קישור

הסכם שכר 2016-2017 תמצית/תיאור + קישור

  הסכם העבודה 2016 עד 2021

התעמרות
היא התנכלות תעסוקתית חוזרת כלפי עובד או עובדים.
איך
התנכלות יכולה להיות פיזית או נפשית.
מאפיינים
יחס משפיל ומבזה.בידוד מקצועי ומניעת גישה להזדמנויות בעבודה. פגיעה 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן