המדריך לזכויות עובדי מזרחי טפחות - החברים בארגון העובדים

זכויותיי

עבודה מאורגנת

עבודה מאורגנת

עבודה מאורגנת בישראל

חופש ההתארגנות עובדים הוא זכות בסיסית על פי חוק במדינת ישראל.

החוק קובע עוד, כי אסור למעסיק לפגוע בזכויותיו של העובד, לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים שונים עקב חברותו בארגון עובדים ופעילות למען ארגון עובדים.

המטרה העיקרית של התארגנות העובדים הינה לחתום עם המעסיק על הסכם שכר קיבוצי. לצד זה, ארגון עובדים הינו שומר הסף של העובדים ומגן על זכויותיהם ומעמדם של העובדים.

התאגדות עובדים כיחידת מיקוח גדולה ומאוחדת מייצרת מאזן כוחות הוגן יותר מול המעסיק ומאפשרת להגיע לשיווי משקל כלכלי ראוי.

בשנים האחרונות קמו ארגוני עובדים בענפי משק חדשים כגון ביטוח, תקשורת, אופנה, היי טק וראיית חשבון,  מתוך הבנה כי כוח מיקוח של קבוצה גדול בהרבה מזה של העובד הבודד.

החששות המלווים עובדים שרוצים להתארגן הם בעיקר מהתנכלות המעסיק אליהם, ובמיוחד כלפי מי שנבחרים לוועד וליו”ר הועד. ואולם, החוק הוא לטובת העובדים ונבחריו, ואת זה צריך לזכור; חוק ההסכמים הקיבוציים קובע שכול עובד שכיר רשאי להתאגד למעט בגופים כגון משטרת ישראל, צה”ל, ושירות הביטחון הכללי.

סקירת התקופות

קליק על תקופה רצויה לך לפתיחה

תהליך הפרטת הבנק לווה בסכסוך עבודה ובמאבק, בו כל הסניפים והמחלקות היו סגורים לשביתה מלאה ורצופה של שבוע ימים. ארגון העובדים דרש להסדיר את נושא הפנסיה התקציבית לפני שהבנק יופרט. בשנת 1993 נחתם הסכם שהסדיר את נושא העברת הפנסיה התקציבית לפנסיה צוברת.

התעקשות ארגון העובדים להסדיר הנושא בהסכם קיבוצי הניבה הישג עצום לעובדים. הוסדר הנושא הפנסיוני, כספי השלמת לפיצויים (קופת גמל נוספת) נרשמו ע”ש כל עובד, הוסדר תשלום פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין ועוד.

בשנת 2005 התמזג בנק המזרחי המאוחד עם בנק טפחות למשכנתאות. ועדי העובדים של שני הבנקים התנגדו להליך המיזוג מחשש לפיטורי עובדים שיביא המהלך בעקבותיו.

ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד הכריז על סכסוך עבודה שנמשך שנתיים. עם חילופי המנכ”ל הגיע לבנק מר יונס שהחליף את מר מדינה. המוניטין של יונס כמי שפיטר בבנק הפועלים כאלף עובדים כצעד של התייעלות, גרם לארגון העובדים להתעקש להגיע להסכם שיכלול התחייבות לפיה לא יהיו פיטורים כלכליים בבנק.

ואכן, באפריל 2006 נחתם הסכם המיזוג. בהסכם הוסדרו נושאים שונים בעניין המיזוג וניתנה הבטחה לפיה הבנק לא יפטר עובדים בפיטורים כלכליים.

בתמורה דרש הבנק הבטחה לשקט תעשייתי מוחלט.

לאור הצלחתו של יונס להפריד את המנהלים מארגון העובדים הוסכם לשקט תעשייתי תמורת אי פיטורים כלכליים. הכלי שסוכם ליישוב מחלוקות היה  – בוררות.

ההתלבטות בסוגיה הייתה קשה וחלק מהשיקולים המנחים את ארגון העובדים היו הפרדת המנהלים מארגון העובדים שהחליש את כוחו ומנגד הרצון להבטיח אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי לעובדי הבנק.

במהלך עשור ארגון העובדים שימר מצב של אי פיטורים כלכליים וביטחון תעסוקתי במחיר של שקט תעשייתי מוחלט.

מצב זה הביא לשינוי התנהגותי קיצוני של הנהלת הבנק מול ארגון העובדים בפרט ועובדי הבנק בכלל. למרות צמיחת הבנק, בזכות עמלם של העובדים, הצמיחה לא חלחלה מטה. לא נחתמו הסכמי שכר במשך עשור ושכרם של העובדים נשחק בכוונת מכוון. התרבות הארגונית שהתהוותה היא תרבות של הפרד ומשול. באופן כזה שקבוצה קטנה נהנתה מפירות הצמיחה על חשבונם של עובדי הבנק.

בסוף שנת 2015 פג ההסכם שמבטיח שקט תעשייתי והחל משא ומתן עם הנהלת הבנק להסכם שכר חדש. הנהלת הבנק טענה לאורך כל הדרך כי לעובדי הבנק לא מגיע תוספות שכר וכי שכרם לא נשחק.

לאחר מאמצים רבים מצד ארגון העובדים וכישלון השיחות הוכרז במאי 2017 סכסוך עבודה והחל מאבק שמטרתו הייתה חתימה על הסכם שכר חדש לאחר יותר מעשור.

בתאריך 1.8.2017  פרצה שביתה בבנק שנמשכה עד 15.8.2017 במהלכה הופתעה הנהלת הבנק מנחישותם של העובדים ובעיקר מתמיכתם של המנהלים, שתמכו באופן פאסיבי וסמוי.

השביתה הסתיימה לאחר חתימה על הסכם הבנות עם הנהלת הבנק שהיווה בסיס למשא ומתן אינטנסיבי שבסופו נחתם הסכם שכר היסטורי בתאריך 3.12.2017

הסכם השכר החדש לשנים 2016-2021 השיג תוספות שכר משמעותיות, מענקים, השתתפות בהוצאות חינוך, תוכנית פרישה מרצון, הבטחה לאי פטורים כלכליים ושקט תעשייתי הדדי.

מאבק קיץ 2017, היווה סימן דרך משמעותי ביחסי העבודה בבנק וביחסי עובדים ומנהלים בפרט.


הישגים מרכזיים:

בוררות דמי הבראה – תמצית/תיאור + קישור

בוררות ערך שעה ופיצול – תמצית/תיאור + קישור

בוררות כלכלית – תמצית/תיאור + קישור

הסכם שכר 2016-2017 תמצית/תיאור + קישור

  הסכם העבודה 2016 עד 2021

סקירת התקופות

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני- ארגון עובדי מזרחי טפחות

מוסדות ארגון עובדי מזרחי טפחות

 1. מועצה ארצית
 2. ועד ארצי
 3. מזכירות הוועד הארצי
 4. ועדת ביקורת
 5. ועדת בחירות מרכזית
 6. בית דין משמעתי

מועצה ארצית
המועצה היא המוסד הנבחר העליון של כל עובדי הבנק. והחלטותיה מחייבות את כל חברי הארגון.

ועד ארצי
הועד הארצי נבחר ע”י המועצה הארצית ומונה 11 חברים כולל יו”ר.

מזכירות הוועד הארצי
הוועד הארצי ייבחר את מזכירות הוועד המונה 5 חברי ועד כולל יו”ר ומזכיר.

ועדת ביקורת
ועדת הביקורת מונה 3 חברי מועצה שייבחרו ע”י המועצה הארצית.

בית דין משמעתי
בבית הדין המשמעתי יכהנו 3 חברים שימונו ע”י יו”ר מועצת העובדים ויו”ר הוועד הארצי. בראש בית הדין יכהן עו”ד שאינו עובד הבנק ולידו שניים מחברי הארגון.  

סביבת העבודה

סביבת העבודה

​הטרדה מינית בעבודה היא התייחסות לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני כאשר היא/הוא אינו/ה מעוניין/ת בכך. 

התייחסות זו משפילה את הקורבן ופוגעת בזכותו/ה לקבלת הזדמנות שווה להשתלבות בשוק העבודה. בנסיבות מסוימות, הטרדה מינית מהווה אף עברה פלילית.

דוגמה להטרדה מינית – מעסיק משגר לעבר עובדת חדשה במשרד הערות על לבושה הצמוד והסקסי. העובדת ביקשה ממנו לחדול אך הוא ממשיך. 
 
 
במקרים של התייחסויות והצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, מפריד מפורשות בין מקרים כאלו המתרחשים בין העובדים/ות לבין התייחסויות והצעות שכאלו המתרחשות במקרה של יחסי סמכות ומרות:
 • בין העובדים/ות: על המוטרד/ת להתנגד להצעה בפעם הראשונה ורק במקרה של פנייה שנייה של המטריד/ה יחשב הדבר להטרדה מינית.
 • יחסי סמכות ומרות בהקשר של יחסי מעסיק/ה לעובד/ת: מעשים מגונים או סחיטה באיומים, הצעות, אמירות והתנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, ייחשבו הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא סירבו להצעות ולא דחו אותן במפורש. אין צורך שהעובדים יביעו התנגדות משום שביחסי מרות וכפיפות יש קושי מובנה בהבעת התנגדות מכח היחסים.

כיצד מונעים הטרדה מינית במקום העבודה?

בכל מקרה של יחסי מרות, על בעל המרות להימנע מליצור או ליזום כל מצב העלול להיחשב כהצעה, או התייחסות, בעלת אופי מיני.

כמו כן, יש להדריך את העובדים במקום העבודה להימנע:

 • מהתייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.
 • מיצירת סביבה עוינת. למשל איסור על צפייה באתרים פורנוגרפיים, שליחת מיילים מיניים או סיפור בדיחות גסות במקום העבודה.
 • משימוש בכח לסחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

במקרים בהם לא מתקיימים יחסי מרות, יש לנהוג במשנה זהירות, יש להימנע מהתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ואף מהתייחסויות לא מילוליות כמבטים, קריצות ובהיות. לדוגמא יש להדריך את העובדים מאמירות בעלות אופי מיני כגון: “מדוע את עייפה, מה עשית אתמול בלילה?”.

אחריות המעסיק:

חוק הטרדה מינית מטיל על המעסיקים/ות חובה חוקית לטפל במקרי הטרדה מינית במקום העבודה ולמנוע הישנותם:

 • על המעסיק/ה למנות אחראי/ת שתפקידם לקבל ולטפל בתלונות.
 • על כל מעסיק/ה המעסיקים מעל ל-25 עובדים/ות לקבוע תקנון אשר יובאו בו עיקרי החוק ועיקר דרכי הטיפול בהטרדות מיניות. לצפייה בתקנון לדוגמא, כמפורט בתקנות למניעת הטרדה מינית​ (חובות מעביד), תשנ”ח-1998.
 • על כל מעסיק/ה לנקוט באמצעי מניעה מקדימים, להביא את הוראות החוק והתקנון לידיעת כל העובדים/ות והממונים/ות, לארגן פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית בתכיפות סבירה או לאפשר לעובדים/ות להשתתף במשך שעות העבודה, בפעולות הסברה.

מהי התעמרות בעבודה
היא התנכלות תעסוקתית חוזרת כלפי עובד או עובדים.
איך
התנכלות יכולה להיות פיזית או נפשית.
מאפיינים
יחס משפיל ומבזה.בידוד מקצועי ומניעת גישה להזדמנויות בעבודה. פגיעה בשגרת עבודה והטרדת העובד. ניטור יתר, דקדקנות יתר, בקרת יתר של העובד. הערות משפילות ומטרידות. זלזול בזמנו הפרטי של העובד. המעטה ביכולותיו בכדי להצדיק פיטורין. יצירת אוירה של פחד ואיומים על המעמד המקצועי והאישי של העובד. השריית אווירה של לחץ תמידי והקצאת משימות עם לוחות זמנים בלתי אפשריים.

ב–75% מהמקרים המתעמר הוא הממונה הישיר. "אותו ממונה הוא בדרך כלל כריזמטי ואינטליגנטי, אך חסר מוסר פנימי ועכבות ובעל אישיות בעייתית". העובד הנפגע הוא לרוב מוסרי, ערכי וחרוץ — אך יש לו נטייה לרצות את המנהל והוא לא מסוגל להגיד למתעמר בו 'עד כאן'".

סביבת העבודה

התלוש ומרכיבי השכר

מרכיבי השכר

ביאורים לסעיפי תלוש השכר רגיל


שכר יסוד:

עם כניסתנו של כל עובד לעבודה בבנק נקבעים לו הדירוג והדרגה ההתחלתית. לכל דרגה מוגדר שכר היסוד. שכר היסוד מתעדכן עם קידומו של עובד בדרגה ועל פי הסכמי השכר בבנק.

  שכר היסוד התעדכן כחלק מהישגי הסכם 2017-2021

תוספת ותק [*]:
תוספת שכר חודשית קבועה המחושבת בהתאם למספר שנות הותק ומתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר.

שכר משולב:
יסוד + ותק

טבלת תוספת הותק לעובדים אחרי 17.8.2017

ותק

תוספת ותק שנתית, נגזרת משכר היסוד

בגין שנים 1-7

1.5%

בגין שנים 8-14

2%

בגין שנים 15-21

2.5%

בגין שנים 22 ואילך

3%


טבלת תוספת הותק לעובדים לפני 17.8.2017

ותק

תוספת ותק שנתית, נגזרת משכר היסוד

בגין שנים 1-5

1.5%

בגין שנים 6-10

2%

בגין שנים 11-15

2.5%

בגין שנים 16-20

3%

בגין שנים 21-25

3.5%

בגין שנים 26 ואילך

4%

 

 

 1. שכר יסוד נקבע על פי דרגת העובד ומתעדכן בעת עדכון דרגה ובהתאם להסכמי שכר.
 2. טבלת הדרגות ושווים היום.

 

 1. תוספת שכר שמתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר.
 2. שני טבלאות ותק/תוספת שכר
 3. קישור לפרק בהרחבה

 

 1. תוספת שכר נומינאלית מהסכמי שכר הסטורים.

 

 1. תשלום כאחוז מהשכר המשולב. שכר משולב הינו שכר בסיס + ותק + תוספת משפחה.
 2. טבלת שיעורי שכר עידוד.
 3. קישור לפרק בהרחבה.

 

 1. תשלום בסכום קבוע לעובדים בוותק של שנתיים. ( לבדוק האם צמוד מדד)

 

 1. תשלום בסכום קבוע.

 

 1. תשלום כאחוז מהשכר המשולב. שכר משולב הינו שכר בסיס + ותק + תוספת משפחה.
 2. טבלת שיעורי דמי ייצוג. (פקידותי 10%, ניהולי 20.5%)
 3. קישור לפרק בהרחבה.

 

 1. החזר הניכוי לביטוח הבריאות בהתאם לסכום שנוכה לעובד באותו החודש.
 1. החזר הניכוי לביטוח לאומי בהתאם לסכום שנוכה לעובד באותו החודש.

 

 1. תשלום חודשי (12 חודשים בשנה) עבור ילדים בגילאי חצי שנה ועד 6 שנים
 2. טבלה של שיעורי ההשתתפות וסכומים.
 3. קישור לפרק בהרחבה. סכום זה יתעדכן בשיעור של “עלות חודשית מלאה לתינוק” כמופיע בטבלת שכר לימוד במעונות שאינם מלכ”רים המפורטים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עדכון הסכום יבוצע מידי חודש ספטמבר.

 

 1. תשלום חודשי (12 חודשים בשנה) עבור ילדים בגילאי חצי שנה ועד 6 שנים
 2. טבלה של שיעורי ההשתתפות וסכומים.
 3. קישור לפרק בהרחבה. סכום זה יתעדכן בשיעור של “עלות חודשית מלאה לתינוק” כמופיע בטבלת שכר לימוד במעונות שאינם מלכ”רים המפורטים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עדכון הסכום יבוצע מידי חודש ספטמבר.
 1. תשלום שעות נוספות בהתאם לביצוע עד ל 15 שעות.

 

 1. תשלום שעות נוספות בהתאם לביצוע מעבר ל 15 שעות.

 

 1. תשלום הוצאות אש”ל .
 2. טבלת פירוט הסכומים.

 

 1. תשלום הוצאות אש”ל.
 2. טבלת פירוט הסכומים.
 1. תשלום בסך השכר לשעה כפול 4.125 עבור ימי עבודה מפוצלים.
 2. דוגמה של התעריף לשעה בתלוש כפול המקדם כפול מספר הפיצולים.

 

מילואים – תגמול

 1. תשלום כספי מילואים בהתאם לחישוב של ביטוח לאומי.
 1.  

 

 1. זקיפת שווי ריבית בגין הלוואת ויתרות עו”ש לעובדים בהתאם לשיעור הריבית הנקבעת ע”י רשויות המס.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ

 

 1. ניכוי מס בהתאם לשיעור המס השולי של העובד. להצביע למיקום המס השולי בתלוש.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ.

 

 1. ניכוי ביטוח לאומי.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ

 

 1. ניכוי ביטוח בריאות.
 2. פירוט מהסבר המיסים שהבנק מפיץ

 

 1. להוסיף..

בטוח חיים

 1. ניכוי בגין ביטוח חיים פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

ביטוח בריאות

 1. ניכוי בגין ביטוח בריאות פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

תרומת עזר למרפא

 1. להוסיף..

ניכוי ועד

 1. ניכוי חודשי בשיעור של 0.9% מהשכר המשולב ושכר עידוד בגין חברות בארגון העובדים.
 2. דוגמה חישובית.

ניכוי מס ועד

 1. להוסיף…

עמותה

 1. ניכוי רשות חודשי בסך 5 ₪ בגין תרומה לקרן לעזרה הדדית.

תרומת עזר למרפא

 1. להוסיף..

 

 1. להוסיף..

בטוח חיים

 1. ניכוי בגין ביטוח חיים פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

ביטוח בריאות

 1. ניכוי בגין ביטוח בריאות פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

תרומת עזר למרפא

 1. להוסיף..

ניכוי ועד

 1. ניכוי חודשי בשיעור של 0.9% מהשכר המשולב ושכר עידוד בגין חברות בארגון העובדים.
 2. דוגמה חישובית.

ניכוי מס ועד

 1. להוסיף…

עמותה

 1. ניכוי רשות חודשי בסך 5 ₪ בגין תרומה לקרן לעזרה הדדית.

תרומת עזר למרפא

 1. להוסיף..

קשרי קהילה

 

 1. ניכוי בגין ביטוח חיים פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

 

 1. ניכוי בגין ביטוח בריאות פרסונאלי כפי שבחר העובד.
 2. קישור לפרק בהרחבה.

 

 1. להוסיף..

 

 1. ניכוי חודשי בשיעור של 0.9% מהשכר המשולב ושכר עידוד בגין חברות בארגון העובדים.
 2. דוגמה חישובית.

 

 1. להוסיף…

 

 1. ניכוי רשות חודשי בסך 5 ₪ בגין תרומה לקרן לעזרה הדדית.

סעיפי שכר חודשיים

תשלומים שנתיים

אלו הם תשלומים המתקבלים אחת לשנה לפי הסכם העבודה

משכורת נוספת המשולמת לכל עובדי הבנק.

חצי משכורת י”ג משולמת בחודש שחל חג ראש השנה וחצי משכורת משולמת בחודש שחל חג הפסח.

 

לשתול אקסל לחישוב

משכורת י”ג

 
 

יסוד

  
 

ותק

  
 

משפחה

  
   
 

גלובלי

  
 

שכר עידוד

  
 

דמי ניהול

  
 

דמי ייצוג

  
 

השלמת ייצוג

 
 

דמי חיתום

  
 

פיצול גלובלי למנהלים

 
   

0

(התוצאה זו משכורת שלמה שצריך לחלק בחצי..)

עובדי הבנק נהנים מדמי הבראה גבוהים מהקבוע בחוק

 

תשלום חד פעמי שנתי המשולם בחודש פברואר בסך 664.54 ₪ (לבדוק ערך)

תשלום חד פעמי שנתי המשולם בחודש מרץ בסך 753.93 ₪ (לבדוק ערך)

מענק במלאת 13 שנות עבודה המשולם בחודש מאי בסך שכר משולב אחד.

מענק במלאת 18 שנות עבודה המשולם בחודש מאי בסך פעמיים שכר משולב.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן