קוסטה ריקה. טיול הגימלאים

ועד הגימלאים מארגן טיול כשר לקוסטה ריקה ופנמה 12 ימים ברוטו 10 לילות, שיצא ב”ה ביום אטו’ בטבת תש”פ 12/1/2020.

לפניכם קובץ על מסלול הטיול בכל יום, התכנון הוא בסיס לשינויים אך בגדול זהו הטיול.

מצורפת כאן למטה תעודת הכשרות, הרב הראשי נותן את השגחתו בכל המסעדות הכשרות בהן נאכל.

כללי [הכל מפורט בתוכנית הרצ”ב]

עלות הטיול לאדם בחדר זוגי 2960 $, ליחיד בחדר זוגי 3,500 $. ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא תוספת ריבית.
הגמלאי המצטרף לטיול יסובסד ב- 100 $ דהיינו במקום 2960 $ הגמלאי לא בן הזוג שאינו גמלאי ישלם 2860 $ בן הזוג ישלם מחיר מלא.

מאחר ויש צורך על שמירת מקומות בטיסות ההרשמה לטיול תסתיים ביום 5/11/19

כל מי שמעונין להירשם לטיול יש לשלוח בדחיפות את טופס ההרשמה לדיזנהויז חב’ התעופה המייצגת בארץ את המארגנים בהתאם לרשום בעמוד 2 של טופס ההזמנה

המחיר שצוין לעיל הוא בתנאי ויוצאים מינימום 30 מטיילים.

לאחר ההרשמה יש לעדכן את יו”ר ועד הגמלאים דוד קויפמן 050-5219384; זאץ כדי להסדיר את נושא הסבסוד.