מלגות ע”ש דוד צלקה ז”ל

דוד ז”ל החל לעבוד בבנק בשנת 1991, ובמשך שנים רבות, עד יום מותו בנובמבר 2015, הקדיש את חייו לחברה ולזולת כשהוא נרתם תמיד למען הסובבים אותו.
דוד ז”ל היה גם חבר פעיל בוועד העובדים בין השנים 2004-2015.

עובדות ועובדים יקרים,
כמידי שנה, גם השנה תחלק הקרן מלגות לעובדי הבנק, במימון משותף של ארגון עובדי מזרחי טפחות ושל הסתדרות הפועל המזרחי.
הקרן תחלק השנה 30 מלגות. גובה מלגה לשנת הלימודים תשפ”א 1,800 ₪ לסטודנט.

קריטריונים לקבלת מלגה

  1. על המבקש להיות חבר בארגון העובדים או ילד לחבר בארגון העובדים, לרבות ילדי עובדים שהתייתמו מהורה שהיה חבר בארגון העובדים בעת פטירתו.
  2. יש לצרף לבקשה אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ”א ממוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המוכרות ע”י המל”ג.
  3. יש לצרף לבקשה אישור תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ”א.
  4. מילוי מלא של טופס הבקשה הדיגיטלי למלגה.
  5. לאור מגבלות הקורונה השנה לא יערך טקס. קבלת המלגה מותנית בהסכמה מראש לפרסום שם העובד ותמונתו.
  6. יש למלא את טופס הבקשה הדיגיטלי עם המסמכים הנלווים עד ליום – 30-10-2020. 

הועדה תדון רק בבקשות העומדות בכל הקריטריונים המפורטים מעלה .
הועדה תודיעה רק לעובדים שאושרה להם (או לילדיהם) מלגה.