ביטוח

פעילויות והדרכה
כאן ישובצו הזמנות להרצאות או פרטי מידע חד פעמיים, בלחיצה על סימן מינוס או פלוס במקלדת

עדכונים לנושאי ביטוח

ביטוח חיים קבוצתי. --הורד 020222--

אתם גולשים כעת ישירות בדף הספק באמצעות האתר שלנו.

ניתן לעבור בתפריטים בין הדפים ולבצע גלילה למעלה/ למטה כרגיל


[auto-iframe link=https://www.fnx.co.il/riziko/mizrahi-tfahot-bank/general.aspx  width=100% height=888 autosize=true scroll=true]

ביטוח רכב

ביטוח תאונות אישיות

למעבר ישיר אל דף הספק- קליק על הפרסום