תיירות ונופש

המוצרים והשירותים המוצעים באתר מוצעים על ידי הספקים או החברות המארגנות המפורטים ליד כל שירות/ מוצר, ובאחריותם הבלעדית. 

אין לראות בפרסום באתר זה משום המלצה ו/או הבעת דעה כלשהי מטעם ארגון העובדים לגבי טיב השירות ו/או המוצר, ו/או לגבי השימוש בהם.

הארגון אינו צד להתקשרות בין המזמין לבין מציע השירות ו/או המוצר, ואין הוא נושא באחריות כלשהי לעמידת המזמין ו/או מציע השירותים או המוצרים בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם במסגרת עסקה שנעשתה על פי פרסום באתר זה.