התקשרו אלינו

ניווט בקליק אל משרד הועד

יוצרים קשר

חברי הועד הארצי

מייל אישי בקליק

דניאל דהן

שמעון בן דוד

ערן מינץ

ישעיהו קוסטן

סיגלית מלכאן

יעל ליאוצ'י

יעקב אגמי

ראיין גולין

אופיר כהן

טדי הרטנשטיין

אבשלום צוברי

חברי מועצת העובדים

אוגוסט 23
Loading