אירועי בטחון

עברנו את פרעה. עוברים גם את זה

כל ישראל יחד. תמיד