אפקט התקשורת. מפגש מעניין

להצטרף ל ZOOM ההרצאה בקליק על הצילום או:  https://zoom.us/j/7536322086