מאסאמנה. הרצליה

הזכאות לכרטיסים במחיר מיוחד לאירוע חנוכה הינה להצגה אחת בלבד לפי בחירתך, גשם של סופגניות או מיומנה