גשם של סופגניות. תל אביב

הזכאות לכרטיסים במחיר מיוחד לאירוע חנוכה הינה להצגה אחת בלבד לפי בחירתך, גשם של סופגניות או מיומנה