מלגות ע”ש דוד צלקה ז”ל 2022

מלגות ע”ש דוד צלקה ז”ל לשנת תשפ”ג

דוד ז”ל החל לעבוד בבנק בשנת 1991, ובמשך שנים רבות, עד יום מותו בנובמבר 2015, הקדיש את חייו לחברה ולזולת כשהוא נרתם תמיד למען הסובבים אותו.
דוד ז”ל היה גם חבר פעיל בוועד העובדים בין השנים 2004-2015.

עובדות ועובדים יקרים,

כמידי שנה, גם השנה תחלק הקרן מלגות לעובדי הבנק, במימון משותף של ארגון עובדי מזרחי טפחות ושל הסתדרות הפועל המזרחי.
הקרן תחלק השנה 30 מלגות. גובה מלגה לשנת הלימודים תשפ”ג 1,800 ₪ לסטודנט.

קריטריונים לקבלת מלגה

  1. על מבקש המלגה להיות חבר בארגון העובדים או ילד לחבר בארגון העובדים, לרבות ילדי עובדים שהתייתמו מהורה שהיה חבר בארגון העובדים בעת פטירתו.
  2. יש לצרף לבקשה אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ”ג ממוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המוכרות ע”י המל”ג.
  3. יש לצרף לבקשה אישור תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ”ג.
  4. הגשת בקשה למלגה באמצעות הטופס הדיגיטלי, שבאתר ארגון העובדים בלבד.
  5. קבלת המלגה מותנת בהסכמה לפרסום שמו של העובד ותמונתו.
  6. יש למלא ולשלוח את טופס הבקשה הדיגיטלי כאן עד ליום 15-12-22

הועדה תדון רק בבקשות העומדות בכל הקריטריונים המפורטים מעלה.
הועדה תודיע רק לעובדים שאושרה להם (או לילדיהם) מלגה.

תודה לנרשמים. ההרשמה נסגרה