הסכם העבודה 2026 – 2022

מה בדף? טבלאות השכר | ההסכם המלא

טבלאות השכר לתקופת ההסכם
לפתיחה בקליק

טבלת דרגות ניהולי 22023-26
טבלת דרגות פקידותי 22023-26