ביטוח בריאות קולקטיבי. עבור יוצאי אגוד שנקלטו לעבודה בבנק

פנייה זו מיועדת לעובדים, יוצאי אגוד שנקלטו לעבודה בבנק וחברים בארגון העובדים.
–הטפסים המפורטים נמצאים בתחתית המכתב לצפייה, הדפסה והורדה אצלך–

עובדות ועובדים יקרים,

חלק זה מיועד לעובדים יוצאי אגוד שנקלטו לעבודה בבנק וחברים בארגון העובדים.

ארגון עובדי מזרחי טפחות, שב ומברך את עובדי בנק אגוד הנקלטים שהצטרפו לשורותינו ביום 01.05.23.

העובדים הנקלטים החברים בארגון העובדים ובני משפחותיהם יכולים להצטרף באופן וולונטרי לביטוח הבריאות הקולקטיבי בחברת “הראל”.

הפוליסה תקפה עד ליום ה- 31.12.2026, והיא כוללת בין השאר כיסוי ביטוחי ל:

                ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו״ל.

                 כיסוי רחב של עד 3,500,000 ₪ לתרופות שאינן בסל הבריאות (סכום הביטוח מתחדש       אחת ל- 3 שנים).

                  ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ.

                  כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים וטיפולים לבעלי שב”ן.

                  ניתוחים פרטיים בחו”ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל.

                  ביטוח לשירותים רפואיים אמבולטוריים.
הכל בכפוף להגדרות ולתנאים המפורטים בפוליסה- לעיון בפוליסה  באתר הראל בקליק.

העובדים הנקלטים ובני משפחותיהם, שהיו מבוטחים בביטוח הבריאות הקולקטיבי בחברת “כלל” (שמסתיים ביום 30.09.23) יכולים להצטרף לביטוח הקולקטיבי של “הראל” תוך שמירה על הרצף הביטוחי וללא הצהרת בריאות, החל מיום 01.10.23 ועד 31.12.23.

הנחיות להצטרפות לביטוח הבריאות הקולקטיבי בחברת “הראל” (צירוף בני משפחה לפוליסה מותנה בצירוף העובד לפוליסה):          

1.    העובדים הנקלטים ובני משפחותיהם, שהיו מבוטחים ביטוח “כלל” נדרשים:

 א.  יש למלא את טופס  ההצטרפות המצורף מטה ללא הצהרת בריאות וחיתום רפואי.

 ב.  כמו כן, יש למלא את טופס הבקשה המצורף מטה למעבר ברצף ביטוחי, ונדרשים לעשות זאת עד לתאריך 31.12.2023
חשוב לציין כי ללא בקשת רצף מצד העובד, הצירוף יהיה ללא רצף ביטוחי אלא כמבוטח חדש.

2.    לעובדים הנקלטים ובני משפחותיהם, שאינם מבוטחים בביטוח הבריאות, נפתח חלון הזדמנויות להצטרפות לביטוח הבריאות הקולקטיבי של “הראל”, ללא הצהרת בריאות, הטופס מצורף מטה,  החל מיום 01.10.23 ועד 31.12.23.

החל מתאריך 1.1.2024 ההצטרפות לביטוח הבריאות תהא בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום רפואי.

לנוחיותכם מצורף טופס הצטרפות לדוגמא עם סימון שדות החובה למילוי על ידי העובדים, כמו כן ישנן גם הערות ודגשים למילוי הטופס כנדרש על מנת למנוע עיכובים מיותרים בצירופם לביטוח.

תהליך ההצטרפות:

1. כל המידע בנושא ביטוח בריאות (פוליסה, פרמיות, טפסי הצטרפות וכו’) זמין באתר ארגון העובדים בכתובת:
 mtv.laoved.net באזור מבצעים – ביטוח – ביטוח בריאות.

2. לביטוח בריאות ניתן לצרף בני זוג, ילדים, חתנים, כלות ונכדים אם יש, באמצעות טופס ההצטרפות (הטופס נמצא באתר הועד).

3. יש למלא את טפסי ההצטרפות במלואם ולשלוח לסוכנות הביטוח עוז והדר, במייל eti1@barak.net.il (אתי).

4. חשוב מאוד – יש לציין במכותבים את המייל הפרטי שלך לצורך מעקב אחר תהליך ההצטרפות,
    כמו כן יש לציין בגוף המייל מספר נייד ליצירת קשר.

5. לאחר שליחת הטפסים לסוכנות הביטוח עלייך לוודא עם סוכנות הביטוח כי הטפסים אכן התקבלו.

6. קבלת אישור הצטרפות לביטוח – לתשומת ליבך, כל עוד לא קיבלת אישור הצטרפות מסוכנות/חברת הביטוח תהליך ההצטרפות לא הושלם ואינך מבוטח.

7. לברורים כלליים ובנוגע לאישור הצטרפותך לביטוח יש לפנות לסוכנות הביטוח עוז והדר באמצעות:

טלפון 03-5757030 שלוחה 1 (אתי)

נייד – 052-8714618

מייל  eti1@barak.net.il

בפקס 03-57556616.

אנו עומדים כאן לרשותכם בכל נושא.
באיחולי בריאות איתנה

דניאל דהן. יו”ר ארגון העובדים. הוועד הארצי
שמעון בן דוד
. מזכיר ארגון העובדים. הוועד הארצי

מצורפים שלשת הטפסים להדפסה והורדה אצלך

טופס דוגמא

טופס הצטרפות

טופס רצף ביטוחי