כלכליסט. הקנס הנדרש ע”י האמריקאים ותגובת יו”ר הועד