יומן הוועד 2020

בדף החדשות נעדכן אתכם - ישירות מהועד הארצי אליכם.

t

שנה טובה ומבורכת

אתם שואלים
ואנחנו משיבים

מתנות קיץ 2020

סוגי מתנות
0
יחידות בהן חולקה המתנה
0
מתנות שנמסרו
0

יומן קורונה | עדכון לקראת הסכם 08-07-20

יומן קורונה | היעדרות קורונה וחופשה רציפה | 15-06-20

היעדרות קורונה וחופשה רציפה | 15-06-20

פניית ועד להנהלה לנושא
השתתפות הבנק בגין העדרות בזמן קורונה‘.
לפריסה קליק על המכתב

היעדרות קורונה וחופשה רציפה | 28-06-20

לפריסה קליק על המכתב

יומן קורונה | מרץ 2020 [ואילך]

כאן נציג התכתבויות ופוסטים בנושאי מגפת הקורונה

עובדות ועובדים יקרים!

בפגישה שהתקיימה הבוקר בין ההנהלה לארגון העובדים, הוחלט במשותף על הצעדים הבאים:

1.      סניפי הבנק, ייעודיים ושאינם ייעודיים, העובדים בימים כתיקונם במתכונת של עבודה מפוצלת, יעבדו בימים שני ורביעי ברציפות וללא פיצול, וזאת עד להודעה חדשה.
כמקובל, עובדי סניפים מפוצלים, שישלימו יום תקן מלא, יהיו זכאים לדמי פיצול.
הסניפים הייעודיים המפוצלים יהיו פתוחים לקהל עד שעה 15:00. הבנק ישלים את מספר שעות העבודה ליום תקן מלא, רק לעובדים שיקבלו את אישור מנהלם לסיים את העבודה החל מהשעה 15:00 (ובלבד שעבדו באותו יום לפחות 6 שעות). עובדים אלו יהיו זכאים גם לקבלת דמי פיצול.
הזכאות לאש”ל צהריים תישאר כמקובל בימי שגרה.
2.      הבנקים הונחו לצמצם את מספר העובדים הפעילים למינימום ההכרחי הנחוץ להבטחת רציפות השירות ללקוחות. לאור זאת, החל מהלך של צמצום הגעת עובדים והוצאתם לחופשה לסירוגין ככל הניתן. בשלב זה הימים ינוכו מימי החופשה של העובד.
יחד עם זאת, לאור אי הוודאות הגבוהה, ינוהל מו”מ עם ארגון העובדים בסוגיה זו של ימי החופשה בהמשך.
3.      עבודה מרחוק – עובדים שאושר להם לעבוד מרחוק במערכת ייעודית שהבנק העמיד לרשותם, יבצעו את העבודה תוך תאום עם מנהלם הישיר. העבודה מהבית תבוצע ללא שעות נוספות, ולא יינתן תשלום משמרות ואש”ל.
בשלב זה ישולמו הוצאות נסיעה, כולל אחזקת רכב וקוד ק”מ. נושא הוצאות הנסיעה ומרכיביהן יידון בהמשך במו”מ עם ארגון העובדים ואפשר שיחול רטרואקטיבית.
4.      תוספת משמרות תמשיך להיות משולמת רק לעובדים ביחידות, אשר מאושרת להם עבודה במשמרות גם בימי שגרה.

יובהר, כי החלטות אלו תקפות לשלב זה, ובזמן הקרוב יימשכו הדיונים המשותפים בנושאים אלו ואחרים.

אנחנו מבקשים להודות לכולכם על ההשקעה והמחויבות שלכם, בימים לא פשוטים אלו. מאחלים לכולנו בריאות והצלחה, ובתקווה לחזרה מהירה לשגרה.

דניאל דהן, יו”ר ארגון העובדים
ניסן לוי, מנהל חטיבת הון אנושי משאבים ותפעול

___________________________________

עובדות ועובדים יקרים!

כפי שעדכנו אתכם, החל מהיום, יום שלישי, יעברו סניפי הבנק לפעול במתכונת מצומצמת של קבלת קהל בסניפים ייעודיים, וזאת בהתאם להנחיית הפיקוח על הבנקים.
לקוחות הבנק נקראו לתאם את הגעתם לסניפים, ובמקביל דאגנו להצבת מאבטחים, שתפקידם לווסת את הכניסה לסניף ולוודא שניתנת העדפה ללקוחות מבוגרים ולבעלי צרכים מיוחדים.
בשאר הסניפים תתקיים שגרת עבודה ללא קבלת קהל, להוציא מקרים חריגים, ותוך מתן מענה לשיחות הטלפון וטיפול בפניות הלקוחות באמצעים הדיגיטליים.


בנאומו הערב, הודיע ראש הממשלה על צעדים חדשים שיינקטו החל מיום רביעי השבוע ומעבר המשק לדפוס פעולה של עבודה במתכונת חירום.
במסגרת זו צוין, כי מקומות עבודה העונים להגדרה ״מפעל חיוני״ יפעלו כרגיל וישמרו על רציפות תפקודית. כידוע, המערכת הבנקאית מוגדרת ״מפעל חיוני״ ולכן נידרש להמתין ולראות אם יהיה שינוי בהנחיות הפיקוח על הבנקים, בעקבות הודעת ראש הממשלה מהערב.

חשוב להדגיש, כי בניגוד לאמירות לא אחראיות, הבנק נצמד להוראות משרד הבריאות ולהנחיות בנק ישראל, וצורת פעילות הסניפים מתואמת באופן הדוק עם הפיקוח על הבנקים.

ראוי שבימים מאתגרים אלה נשמור על אחדות, נפגין חברות וערבות הדדית ונפעל במשותף כדי לצלוח את התקופה הזו ביחד.

 

כפי שציינו מספר פעמים, בריאות העובדים ניצבת בראש מעייננו ולבד מהצעדים שנקטנו לוויסות הגעת הלקוחות לסניפים, הבנק הפיץ אמצעי חיטוי ומיגון לשימוש עובדי הסניפים והלקוחות.
כמו כן, במהלך הלילה יותקנו בעמדות הקופה שבסניפים הייעודיים מחיצות הפרדה בין הטלרים לבין הלקוחות ובין טלר לטלר, לשמירה מרבית על בריאות עובדינו.

 

אנו ערים לקולות העולים מן השטח ושואפים לספק מענה לצרכי העובדים. לשם כך הקמנו תיבת מייל ייעודית (corona@umtb.co.il), שמטרתה לתת מענה אמין ומדויק לצרכים שלכם ולענות על השאלות שיש לכם בנושא זה.

כמו כן, בפורטל הבנק בקישור להלן http://intraappp04.mehmail.loc/mashabi_enosh/coronavirus/coronavirus.pdf תמצאו הנחיות מפורטות, טיפים להתמודדות בנושא זה וכל מה שיכול לסייע לכם העובדים.

משפחת מזרחי-טפחות התברכה בהון אנושי, מסור, מחויב ואחראי, ואנו גאים לראות שתכונות ייחודיות אלו באות לביטוי, ואף ביתר שאת, בתקופה לא פשוטה זו.

 

ניסן לוימנהל חטיבת הון אנושי משאבים ותפעול


 

זהירות קורונה עובדות ועובדים יקרים ערב טוב, בהמשך להנחיות משרד הבריאות והוראות המפקחת על הבנקים, ועל מנת לשמור על בריאות הלקוחות והעובדים, הוחלט כי המערכת הבנקאית תצמצם משמעותית את קבלת הקהל. להבנתנו, משמעות ההנחיות, הן כדלהלן וכך אנו מבקשים לפעול: 1. בסניפים שהבנק הגדיר כייעודיים (סניפי גרעין), צריכה להתבצע קבלת קהל תוך ויסות הקהל, באמצעות תיאום פגישות מראש. זאת למעט לקוחות מעל גיל 70 ואוכלוסייה עם מוגבלות, שאינם נדרשים לתאם פגישות. בנוסף יינתנו בהם שירותים חיוניים שאינם ניתנים להתבצע באמצעים דיגיטליים וטלפוניים. 2. סניפים שאינם מוגדרים כייעודיים אינם אמורים לקבל קהל בכלל, אלא רק לתת שירות באמצעים דיגיטליים וטלפונים. כמו כן יש להקפיד על מרחק של 2 מטר בין עובד לעובד ובין עובד ללקוח.   פנינו לבנק והבהרנו את עמדתנו, לפיה ההגנה על בריאות וחיי עובדי הבנק וההירתמות למאמץ הלאומי למנוע התפשטות וירוס הקורונה, הן החשובות ביותר בימים אלה. לכן נדרשת הקפדה יתרה על קיום כל ההנחיות – הן של משרד הבריאות והן של המפקחת על הבנקים, כפי שפועלים גם הבנקים האחרים שהוציאו הודעות ברוח זו ללקוחותיהם. אנו תקווה כי בכוחות משותפים, נצליח לשמור על בריאות כולנו, שזו המשימה החשובה ביותר.   בברכה ובבריאות טובה דהן דניאל – יו״ר ארגון עובדי מזרחי טפחות

עובדות ועובדים יקרים ערב טוב,
אנו נמצאים בזמנים לא קלים. זמנים בהם רב הנסתר על הגלוי. אירוע רודף אירוע ובכל רגע נתון אנו שומעים על החלטות חדשות שמשפיעות באופן מיידי לא רק על חיינו הפרטיים, אלא גם על מקום עבודתנו ועל הכלכלה הארצית והעולמית.
אנו, בוועד העובדים, נמצאים בתווך שבין הדאגה לכם – העובדים, ובין הניסיון לשמור על האינטרסים הלא פשוטים של המערכת הבנקאית שחיונית עד מאוד ליציבות המשק.
כבר היום אנחנו נמצאים, יחד עם כלל אזרחי ישראל, תחת מגבלות לא פשוטות כשאנו מודעים לכך שיתכן מאוד שלפנינו ימים מאתגרים אפילו יותר.
תפקידנו בוועד לווסת ולשמור על האיזון העדין שבין הביטחון לבריאות שלכם והדאגה האמתית של כל אחת ואחד מכם למקור פרנסתו, יחד עם הדאגה לרווחיות הבנק תוך איזון נכון בין השניים – הבית והעבודה. 
בשעה זו, אני קורא למנהלי היחידות והסניפים לנהוג באחריות מוגברת ולבוא ככל הניתן לקראת עובדות ועובדים שילדיהם נמצאים בבית ושאין להם עזרה זמינה ולהתחשב באוכלוסייה בסיכון ובכל מי שנמצא בדאגה או בחרדה מהמגיפה העולמית ללא קשר למצבו הבריאותי.
אני קורא לעובדים שיכולים לתת עזרה וסיוע לחבריהם, לעשות זאת. זה הזמן להפגין חברות וערבות הדדית ולהראות הלכה למעשה מי אנחנו. אנחנו חברה שדואגת לא רק לעצמה, אלא גם לחבריה.
אנו בוועד העובדים שומעים את הקולות מהשטח וערים למצוקה ולבלבול ומשתדלים להשיב על שאלותיכם במהירות המרבית, אולם לצערי לא תמיד אנחנו יכולים להגיב ולתת תשובות מיידיות, כי כמו כל שאר המסגרות השונות במשק גם אנחנו כפופים להנחיות משרד הבריאות והפיקוח על הבנקים ופועלים בהתאם להן.
כפי שאמר ראש הממשלה, זהו ‘אירוע מתגלגל’. על כן, אני מעריך שבמהלך הימים הקרובים והשבועות הקרובים נדרש לקבל החלטות קשות נוספות שלא תמיד יהיו מתאימות או נוחות לנו. אני יכול להגיד לכם שאנו בוחנים תסריטים שונים ומגוונים וזאת כדי להיות מוכנים לכל תרחיש שיבוא עלינו.
תפקידכם בימים אלה – להיות אחראים ולקיים את הוראות הבטיחות כלשונן! אל תסורו מהן ימינה ושמאלה! אתם עושים זאת גם למען ביטחונכם ולמען ביטחון ילדיכם ומשפחותיכם.

אני מבקש בכל לשון של בקשה, אל תקלו בזה ראש. 
אני מאמין שכמו שידענו להתמודד עם אירועים קשים בעבר, נדע להתמודד גם עם המשבר הקשה הזה.
זה בידיים שלכם.
זה בידיים שלנו.
יחד ננצח

 

דניאל דהןיו”ר ועד

 | 

ועד עובדים

15-03-20

פסח תש"ף אפריל 2020

יום האשה 2020 מילנו ירושלים ואילת. יום הגבר 2020 באילת

ינואר עד מרץ 2020

קליק על התמונה להגדלה

ט"ו בשבט תש"ף | חג שמח

21-01-2020

קליק על התמונה להגדלה
קליק על התמונה להגדלה
קליק על התמונה להגדלה

קליק על התמונה להגדלה

טבלאות שכר. עדכון על בסיס הסכם העבודה 2017

01-01-2020