לומדים

ךלחי ךלחי ךלחי ךלחיךלחי ךלחילך ילךח לךחיךלחילךחי

השארת תגובה